Criteria voor het achteraf bepalen van de succesvolheid van een ERP-implementatie

Translated title of the thesis: Criteria for retrospectively determining the success of an ERP implementation
  • D Groeneveld

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

ERP-implementaties worden vaak als complex ervaren, echter is het voor vele organisaties steeds meer van belang om gebruik te maken van een ERP-systeem. Om inzicht te krijgen in de complexiteit en hoe deze implementaties verlopen zou de wetenschap en organisaties het succes achteraf willen meten. Op dit moment ontbreekt er echter nog een betrouwbaar en valide meetinstrument. In dit onderzoek is daarom onderzocht wat de succescriteria zijn om dit achteraf te kunnen bepalen. De criteria die vanuit de literatuur naar voren zijn gekomen zijn getoetst in de praktijk. Aan de hand hiervan heeft de praktijk een beginnend inzicht gekregen in hoe succes te kunnen evalueren en zal vervolgonderzoek moeten uitwijzen wat voor soort meetinstrument hiervoor gebruikt kan worden. Dit onderzoek is dus een aanzet naar een meetinstrument om ERP-implementatiesucces achteraf te kunnen bepalen.
Date of Award3 Jul 2022
Original languageDutch
SupervisorGuy Janssens (Examiner) & Rob Kusters (Co-assessor)

Keywords

  • ERP-implementatie
  • ERP-succes
  • Succescriteria

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'