Data Analytics Capabilities in het Nederlandse MKB

Translated title of the thesis: Data Analytics Capabilities in Dutch SMEs
  • D. van Riel

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het doel van deze studie is om te valideren welke dimensies bijdragen aan de opbouw van een DA Capability voor het MKB in Nederland. De focus lag hierbij op Tangible Resources, onderdeel van het conceptueel model afgeleid uit eerder onderzoek door Moonen en collega’s. Voor deze studie is gebruik gemaakt van een zelfontwikkelde vragenlijst (Cronbachs α=.79). Data van 125 respondenten is geanalyseerd door middel van Exploratieve Factor Analyse (EFA). Resultaat is dat het conceptueel model grotendeels toepasbaar is op het MKB, met als uitzondering dat minder onderliggende factoren benodigd zijn en dat binnen het MKB minder gebruik gemaakt wordt van externe data. Voor het MKB zijn twee factoren gedefinieerd die samen de dimensie Tangible Resources vormen: Data Toepassing en Data Infrastructuur. De resultaten kunnen als validatie dienen van IT dienstverlening, of als gespreksinitiator van een salesorganisatie. Met deze studie is een bijdrage geleverd aan de kennis van de opbouw van DA Capabilities voor het MKB op basis van Tangible Resources. Een aanbeveling voor vervolgonderzoek is bekijken of deze Capabilities ook een invloed hebben op bedrijfsperformance.
Date of Award8 Apr 2022
Original languageDutch
SupervisorJeroen Baijens (Examiner) & Remko Helms (Supervisor)

Keywords

  • Data
  • Analytics
  • Capability
  • MKB
  • Tangible
  • Resources

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'