Data Governance Value Chain Volwassenheidsmodel: onderzoek naar het domein Value Chain

Translated title of the thesis: Data Governance Value Chain Maturity Model: examination of the domain Value Chain
  • H. Breunissen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Organisaties baseren hun beslissingen steeds meer op bewijzen afkomstig uit data. De hoeveelheid data welke elk jaar gecreëerd wordt neemt exponentieel toe en heeft impact op organisaties. Hierom is de betrouwbaarheid van data essentieel. Data governance (DG) heeft als doel om de waarde van data assets te maximaliseren en data gerelateerde kosten en risico’s te minimaliseren. Data uitwisseling vindt plaats in de Value Chain (VC). Data interactie tussen organisaties kan veel voordelen geven, maar heeft ook risico’s, zoals het verlies van controle over data, onbeveiligde informatie en lage kwaliteit van informatie producten. Deze problemen kunnen voorkomen worden middels governance mechanismen, welke als voorwaarden gesteld kunnen worden tijdens gegevensuitwisseling in de VC. Aangezien beperkt onderzoek heeft plaatsgevonden naar het DG subdomein VC, zijn sleutelelementen met behulp van kwalitatief verkennend onderzoek uit de wetenschappelijke literatuur onttrokken. Tijdens dit onderzoek is een Data Governance Value Chain Maturity Model (DGVCMM) ontwikkeld welke als hulpmiddel gebruikt kan worden om de DG VC volwassenheid in kaart te brengen. Het DGVCMM is gevalideerd en getoetst in één case organisatie.
Date of Award28 Feb 2022
Original languageDutch
SupervisorRemko Helms (Examiner) & Jan Merkus (Supervisor)

Keywords

  • Data Governance
  • Value Chain
  • Maturity Model
  • Inter organizational
  • Data Governance Value Chain Maturity Model

Cite this

'