Data Governance Volwassenheid: onderzoek naar de domeinen HR en IT

Translated title of the thesis: Data Governance Maturity: examination of the domains HR and IT
  • S. Cerimovic

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Organisaties baseren hun beslissingen steeds meer op bewijzen afkomstig uit data. Deze bewijzen afkomstig uit data dienen middels een zo gestructureerd en betrouwbaar mogelijk proces verkregen te worden. Terwijl Data Governance (DG) in de afgelopen jaren een ‘nice to have’ was voor organisaties, wordt tegenwoordig het belang hiervan steeds meer onderkend binnen organisaties en overheidsinstanties. Dit heeft mede te maken met het gebruik van geavanceerde technologieën tijdens vastlegging van data in verschillende formats waardoor de hoeveelheid aan data binnen organisaties drastisch gestegen is. Organisaties hebben baat bij een hulpmiddel welke de DG volwassenheid in kaart brengt om hierop te kunnen acteren. Tijdens dit onderzoek is een DG volwassenheidsmodel ontwikkeld voor de subdomeinen Human Resources (HR) en Information Technology (IT). HR en IT zijn de meest essentiële onderdelen welke een bijdrage leveren aan organisatie en proces. Omdat nog weinig onderzoek is gedaan naar de DG subdomeinen HR en IT zijn middels een kwalitatief verkennend onderzoek geschikte kwalificaties en volwassenheidsniveaus gevonden voor deze subdomeinen. Dit heeft geresulteerd in een Data Governance Human Resources Information Technology Maturity Model (DGHRITMM), welke gevalideerd en getoetst is binnen één case organisatie.
Date of Award8 Mar 2022
Original languageDutch
SupervisorRemko Helms (Examiner) & Jan Merkus (Supervisor)

Keywords

  • Data Governance
  • Human Resources
  • Information Technology
  • Maturity
  • Maturity model

Cite this

'