Data Governance Volwassenheid: toetsing van de domeinen Data Strategie en Communicatie

Translated title of the thesis: Data Governance Maturity: examination of the domains Data Strategy and Communication
  • T.J.G. (Jan-Gerard) Boomgaarden

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het gebruik van data is tegenwoordig in veel bedrijven van belang voor het nemen van strategische beslissingen. De betrouwbaarheid van data is daarbij essentieel. Om deze betrouwbaarheid te managen is Data Governance (DG) een belangrijk instrument. Door de toename van regels die worden opgesteld door instanties om te zorgen dat organisaties compliant zijn, worstelen organisaties met de vraag hoe de DG naar een hoger plan gebracht kan worden. Ze hebben behoefte aan een instrument dat meet op welk niveau de organisatie zich nu bevindt en wat ze kunnen doen om het niveau te verhogen. Door onderzoek is een conceptueel framework voor DG opgesteld met daarin elf governance sub-domeinen, waaronder Data-strategie en Communicatie. Deze governance sub-domeinen helpen in het plannen en controleren van data-managementactiviteiten in een organisatie. In dit onderzoek is een volwassenheid-model opgesteld voor de sub-domeinen Data-strategie en Communicatie waarbij door middel van een verkennend onderzoek kwalificaties en volwassenheidniveaus voor deze sub-domeinen gevonden zijn. Vervolgens is dit model is gevalideerd in een organisatie.
Date of Award30 Dec 2020
Original languageDutch
SupervisorRemko Helms (Examiner) & Jan Merkus (Co-assessor)

Keywords

  • Data Governance
  • Data strategy
  • Communication
  • Maturity

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'