Data Governance: volwassenheidsmodel vanuit Interne Stakeholder en Besluitvorming

Translated title of the thesis: Data Governance: A Stakeholder and Decision-making based maturity model
  • R van den Bos

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In bestaande Datagovernance-volwassenheidsmodellen ontbreekt specifiek aandacht voor de invloed van stakeholders en besluitvorming. Publicaties in het Datagovernance-domein hanteren deze begrippen echter frequent. Daarom bouwen we voort op het volwassenheidsmodel van Merkus (2015) door twee nieuwe dimensies te ontwikkelen.
We zoeken in bedrijfswetenschappelijke publicaties naar concepten die de effectiviteit van stakeholders en Besluitvorming op bedrijfsbesturing duiden en nemen aan dat ze ook gelden voor Datagovernance-volwassenheid. We introduceren Stakeholdermonitoring waarin we risico’s, gewicht en het relatienetwerk van stakeholders bewaken. Relatiemanagement en Verwachtingsmanagement komen net als een duidelijke rolbeschrijving naar voren als andere deelconcepten. Voor Besluitvorming komen Strategische afstemming van Datagovernance-doelen, Kennismanagement, Beïnvloeding op besluitvormingsprocessen en de toepassing van de beslisdomeinen van Khatri and Brown (2010) op als volwassenheidsfactoren.
We operationaliseren de concepten naar door hoger opgeleide eindgebruikers herkenbare elementen van een meetinstrument. Vervolgens toetsen we de relevantie ervan met empirisch onderzoek bij drie organisaties, we richten ons daarop feitelijke argumentatie.
We voeren één iteratie uit om de relevantie van de volwassenheidsfactoren en van de operationalisering te toetsen. Onze conclusie is dat ze relevant zijn maar we bevelen vervolgonderzoek aan omdat het meetinstrument verfijning nodig heeft. Omdat Datagovernance volop in ontwikkeling is verwachten we dat toekomstige publicaties het meetinstrument versterken.
Date of Award23 Nov 2022
Original languageDutch
SupervisorJan Merkus (Supervisor) & Rob Kusters (Examiner)

Keywords

  • Data Governance
  • Maturity Model
  • Stakeholder
  • Decision-making

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'