Datagedreven werken binnen de publieke sector
: Een onderzoek naar de toepassing van datagedreven werken in gemeentelijke organisaties

 • M.C.J. (Marco) van Dijk

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Gemeentelijke organisaties maken intensief gebruik van data. In dit onderzoek wordt onderzocht of een data gedreven businessmodel (DDBM) de gemeente helpt om met behulp van data publieke waarde toe te voegen.
  Voor het opstellen van een raamwerk voor gemeenten is uitgegaan van het DDBM van Hartman,
  Zaki, Feldmann, Neely (2014) die een businessmodel hebben opgesteld gericht op start ups. Aan dit model zijn aanpassingen gedaan en een aantal dimensies toegevoegd om een voor gemeentelijke organisaties relevant DDBM te verkrijgen. Het gemeentelijk data driven business model is vervolgens getoetst bij gemeenten die werken met een datalab. Hiermee is geverifieerd of het model in de praktijk bruikbaar en volledig is.
  Op basis van de resultaten uit dit afstudeeronderzoek is geconcludeerd dat de dimensies in het gepresenteerde referentiemodel bruikbaar zijn bij gemeentelijke organisaties. Het onderzoek laat zien dat het toepassen van een DDBM voor gemeenten helpt meer datagedreven te worden.
  Hiermee kunnen gemeenten meerwaarde leveren door data in te zetten bij de beleidsvorming, bedrijfsvoering, het ontwikkelen en leveren van innovatieve diensten en het verbeteren van de relaties met inwoners en (keten)partners. Het inrichten van een datalab faciliteert deze ontwikkeling en draagt bij aan het ‘databewustzijn’ van de organisatie.
  Date of Award27 Jun 2019
  Original languageDutch
  SupervisorAnda Counotte - Potman (Examiner) & Remko Helms (Co-assessor)

  Keywords

  • referentiemodel
  • datalab
  • Data driven business model
  • gemeente
  • datagedreven

  Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

  Cite this

  '