De acute effecten van staan op de creativiteit en de rol van zelfvertrouwen bij studenten in het middelbaar beroepsonderwijs

Translated title of the thesis: The acute effects of standing on creativity and the role of self-esteem among students in vocational education and training
 • Iris Schouten

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Achtergrond - Veelvuldig is aangetoond dat sedentair gedrag de kans op gezondheidsproblemen verhoogt. Toch brengen adolescenten gemiddeld 10,4 uur per dag zittend door. Een relatief gemakkelijke manier om het sedentaire gedrag van adolescenten te verminderen is door hen te laten staan tijdens de les. Naar de fysieke activiteit staan is echter weinig onderzoek gedaan in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het mbo leidt studenten op voor een vak, voor een opleiding, goed burgerschap en werknemerschap. De banen in Nederland met routinematige taken maken plaats voor banen waarbij conceptuele kennis belangrijk is. Hierdoor wordt tegenwoordig meer creativiteit van mbo-studenten gevraagd. Creativiteit is dan ook een belangrijke en essentiële vaardigheid voor de 21ste eeuw die relevant is voor goed burgerschap. Het doel - Daarom is het doel van dit onderzoek nagaan in hoeverre de staande werkpositie van mbo-studenten een acuut effect heeft op de creativiteit waarbij zelfvertrouwen is meegenomen als mediërende variabele. Zelfvertrouwen wordt namelijk regelmatig in verband gebracht met zowel creativiteit als fysieke activiteiten. Deelnemers, procedure, onderzoeksdesign - Onder eerstejaarsstudenten (n = 165) van drie verschillende mbo-scholen bij de opleidingen Administratie, Kappersopleiding en Laboratoriumtechniek is een quasi-(veld)experiment uitgevoerd. De participanten werden willekeurig verdeeld in de staande en zittende conditie. Hierna kregen de participanten, in de aangewezen conditie, een kwartier klassikale instructie van de reguliere docent en maakten zij een tweetal testen en een vragenlijst. Vervolgens werden de groepen gewisseld en is de gehele procedure herhaald, waardoor alle participanten zowel in de zittende als staande conditie instructie kregen van de reguliere docent en beide testen en de vragenlijst voltooiden. Meetinstrumenten - Daaropvolgend hebben de participanten de Guilford’s Alternate Uses waarmee het divergent denken gemeten wordt, de Compound Remote Associates waarmee het convergent denken gemeten wordt en de vragenlijst State Self-Esteem Scale waarmee het zelfvertrouwen gemeten wordt, gemaakt. Resultaten - Middels mixed-design ANOVA analyses is achterhaald in hoeverre staand onderwijs van mbo-studenten van invloed is op het divergent denken, convergent denken en het zelfvertrouwen. Hierbij is geslacht als covariaat opgenomen. Uit de resultaten van deze analyses bleek geen significant verschil tussen zittend en staand onderwijs voor divergent denken, convergent denken en zelfvertrouwen. Het maakt voor de creativiteit van mbo-studenten niet uit of zij de les zittend of staand volgen. Aangezien uit deze resultaten bleek dat zelfvertrouwen geen mediërende variabele is, werd vervolgens middels Spearman’s rho analyses gecontroleerd of er een verband is tussen enerzijds zelfvertrouwen en divergent denken en anderzijds zelfvertrouwen en convergent denken. Ook nu werden geen significant effecten gevonden. Conclusie - Geconcludeerd kan worden dat geen acuut effect is gevonden van de fysieke activiteit staan op de creativiteit bij mbo-studenten. Aangezien uit de literatuur blijkt dat langdurig sedentair gedrag een negatief effect heeft op zowel de fysieke als mentale gezondheid en staand onderwijs geen invloed heeft op de werkprestaties, alertheid en betrokkenheid bij de les, is op grond van dit onderzoek en de literatuur aan te bevelen om leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs vaker te laten staan tijdens de les.

  Date of Award17 Dec 2018
  Original languageDutch
  SupervisorJérôme Gijselaers (Supervisor) & Hans Hummel (Examiner)

  Keywords

  • staand onderwijs
  • creativiteit
  • sedentair gedrag
  • zelfvertrouwen

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '