De aflossingsvrije hypotheek; een molensteen of op weg naar aflossingsblij?

: Een onderzoek naar de strekking en reikwijdte van de bancaire zorgplicht ten aanzien van (mogelijke) toekomstige problemen op het gebied van aflossingsvrije hypotheken

  • R.G.M> Hilge

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De bancaire zorgplicht kan een informatie-, onderzoeks-, waarschuwings- of weigeringsplicht omvatten. Hoever reikt de zorgplicht bij een hypotheek waar niet op wordt afgelost en opeisbaar is aan het eind van de looptijd?
Bij een aflossingsvrije lening wordt gedurende de looptijd niet afgelost. Aan het eind van de looptijd dient de hypotheek te worden terugbetaald, of de lening dient te worden ovegesloten. Als gevolg van een gewijzigde inkomenspositie van de klant kan dit een probleem opleveren.
Op Europees niveau is de aflossingsvrije hypotheek geen issue, waardoor eventuele problemen een nationale aangelegenheid zijn. Bij beleggingshypotheken is in het verleden een wettelijke activeringsplicht aangenomen, echter is deze er bij de aflossingsvrije hypotheek (nog) niet. Welke zorgplicht heeft de financieel dienstverlener? De kredietverstrekker dient te handelen zoals van een redelijk en bekwaam adviseur mag worden verwacht. De zorgplicht wordt geschonden als niet op die manier gehandeld wordt; dat wil zeggen dat de adviseur wegens wanprestatie aansprakelijk is indien een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur dat advies niet zou hebben gegeven.
De omvang van de zorgplicht is afhankelijk van de complexiteit van het product en de daaraan verbonden risico’s voor de consument. De concrete invulling van de zorgplicht is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.
Date of Award5 Feb 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorMark Nelemans (Supervisor) & Anka Ernes (Examinator)

Keywords

  • aflossingsvrije hypotheek
  • beleggingshypotheek
  • bancaire zorgplicht
  • hypotheekrenteaftrek
  • opeisbaarheid lening
  • wanprestatie/aansprakelijkheid

Cite this

De aflossingsvrije hypotheek; een molensteen of op weg naar aflossingsblij?: Een onderzoek naar de strekking en reikwijdte van de bancaire zorgplicht ten aanzien van (mogelijke) toekomstige problemen op het gebied van aflossingsvrije hypotheken
Hilge, R. G. M. (Author). 5 Feb 2019

Student thesis: Master's Thesis