De Alliance Française 1883 – 2021
: Cultuurtransfer van Frankrijk naar Nederland

Translated title of the thesis: The Alliance Française 1883 - 2021: Cultural transfer from France to the Netherlands
 • V.P.C. van Hövell tot Westervlier

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  De Alliance Française is een Franse organisatie die in Parijs in 1883 is opgericht, met als doelstellingen het verspreiden en propageren van de Franse taal en cultuur in binnen- en buitenland. Spoedig rezen talrijke Alliance Française verenigingen wereldwijd als paddenstoelen uit de grond. In Nederland werd de eerste afdeling opgericht in Groningen in 1888. Deze studie betreft een cultuurhistorisch onderzoek naar de wijze waarop de Nederlandse tak van de Alliance Française haar doelstellingen – in samenwerking met de Franse moederorganisatie – probeerde te bereiken. De instrumenten die de organisatie hanteert om haar doelstellingen te bereiken, worden geanalyseerd aan de hand van het concept cultuurtransfer. Wel is bij het onderzoek vooral sprake van cultuuroverdracht die hoofdzakelijk slechts één kant opgaat, namelijk van Frankrijk naar Nederland.
  Uit het beschikbare bronnenmateriaal wordt duidelijk dat de instrumenten, die een belangrijke rol spelen bij de cultuuroverdracht, volop zijn ingezet door de Alliance Française in Frankrijk én in Nederland om de doelen na te streven. Het onderzoek geeft inzicht in de politieke, religieuze, maatschappelijke of economische veranderingen die van invloed zijn geweest op het behalen van de doelstellingen.
  Ook wordt duidelijk dat de stellige mening die de organisatie hanteert – om geen politieke of religieuze doelen na te streven – geen stand houdt. Om haar doelstellingen te bereiken hebben politieke en religieuze motieven wel degelijk een rol gespeeld bij cultuuroverdracht van de organisatie.  Date of Award16 Oct 2023
  Original languageDutch
  SupervisorNele Beyens (Supervisor) & Gemma Blok (Examiner)

  Master's Degree

  • Master Kunst en Cultuurwetenschappen

  Cite this

  '