De (ambtshalve) oneerlijkheidstoets van bedingen in algemene voorwaarden.
: Wat betekent dit voor de opstellers van algemene voorwaarden?

Translated title of the thesis: The (ex officio) unfairness test of terms in general terms and conditions.: What does this mean for the authors of general terms and conditions?
  • M van der Wel

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (hierna: Richtlijn 93/13/EEG) beschermt consumenten tegen oneerlijke bedingen in overeenkomsten, als onderdeel van de algemene voorwaarden, met een professionele partij. In deze scriptie is onderzoek gedaan naar de betekenis van de Richtlijn 93/13/EEG, en de uitleg daarvan door het HvJ EU, voor de opstellers en gebruikers van algemene voorwaarden
Het HvJ EU heeft in een lange reeks arresten bepaald dat de nationale rechter verplicht is ambtshalve te toetsen of een beding in algemene voorwaarden oneerlijk is. Dit betekent dat opstellers van algemene voorwaarden er rekening mee dienen te houden dat de door hen opgenomen bedingen in algemene voorwaarden onderdeel kunnen worden van een mogelijke rechtsstrijd, ook wanneer partijen hier niet als zodanig een beroep op doen. De richtlijnconforme interpretatie brengt voor opstellers van algemene voorwaarden met zich mee dat hetgeen is bepaald in de Richtlijn 93/13/EEG en de uitleg daarvan door het HvJ EU, onverkort van toepassing zijn op de algemene voorwaarden.
Opstellers van algemene voorwaarden dienen verder rekening te houden met de verschillende elementen van de oneerlijkheidstoets. Het is zaak dat opstellers van algemene voorwaarden de (afzonderlijke bedingen van de) algemene voorwaarden langs de lat van de oneerlijkheidtoets te houden.
Date of Award29 May 2020
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Keywords

  • Richtlijn 93/13/EEG
  • algemene voorwaarden
  • oneerlijke bedingen
  • ambtshalve toetsing
  • oneerlijkheidstoets
  • transparantievereiste

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'