De arbeidsrechtelijke positie van de thuiszorghulp die werkzaam is via de Regeling dienstverlening aan huis en van de zelfstandige thuiszorghulp in Nederland, tegen de achtergrond van het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 5 november 2013

  • S.C. Brandenburg

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Door invoering van de WMO 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor het organiseren van de huishoudelijke hulp. Dit heeft een negatieve impact op de thuiszorgorganisatie en op de werkgelegenheid van de thuiszorghulpen. Een thuiszorghulp kan op basis van een arbeidsovereenkomst bij een zorgbehoevende huishoudelijke werkzaamheden verrichten. Ook kan de thuiszorghulp via de Regeling dienstverlening aan huis of als zelfstandige thuiszorghulp bij een zorgbehoevende werkzaam zijn. De arbeidsmarktpositie van de thuiszorghulp die werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst wijkt op diverse aspecten af van de andere thuiszorghulpen. Door het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 5 november 2013 zou kunnen blijken dat de andere thuiszorghulpen op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam zouden kunnen zijn. De effecten die zich zouden kunnen voordoen naar aanleiding van dit arrest hebben zich niet voorgedaan. Uit de scriptie blijkt dat er manieren zijn waarbij de thuiszorghulp als zelfstandige thuiszorghulp kan werken, ondanks dat er enkele kanttekeningen zijn te plaatsen. Verder is de aanbeveling gedaan om de Regeling dienstverlening aan huis volledig af te schaffen. De regeling is namelijk in strijd met het ILO Verdrag nr. 189. Tenslotte is de aanbeveling gedaan om een minimumtarief af te spreken in een cao voor de zelfstandige thuiszorghulp.
Date of Award27 Jan 2016
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorHelma Severeyns - Wijenbergh (Supervisor) & Jacobus Rinkes (Examinator)

Cite this

De arbeidsrechtelijke positie van de thuiszorghulp die werkzaam is via de Regeling dienstverlening aan huis en van de zelfstandige thuiszorghulp in Nederland, tegen de achtergrond van het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 5 november 2013
Brandenburg, S. C. (Author). 27 Jan 2016

Student thesis: Master's Thesis