De associatie tussen leefstijl en executief functioneren bij basisschoolleerlingen.

Translated title of the thesis: The association between lifestyle and executive functioning in primary school children.
  • Eva De Groote

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De leefstijl van basisschoolkinderen in Nederland blijkt niet optimaal en 9% van de leerlingen heeft extra ondersteuning nodig om de basisschool te kunnen doorlopen, wat meestal wordt veroorzaakt door zwakke executieve functies. Uit onderzoek blijkt dat afzonderlijke leefstijlfactoren zoals beweging, slaap en voeding de executieve functies beïnvloeden. Echter, is nog niet onderzocht of er een synergetische associatie van meerdere leefstijlfactoren op EF aanwezig is. Middels deze cross-sectionele studie is de associatie onderzocht tussen leefstijlfactoren (slaapkwaliteit, slaapduur, beweging en voeding) en executieve functies (inhibitie en werkgeheugen) bij Nederlandse kinderen in groep 7 en 8. Ouders vulden verschillende vragenlijsten in: slaapkwaliteit en -duur werden gemeten middels de Child Sleep Hygiene Questionnaire, beweging met de Short Questionnaire to Assess Health-enhancing physical activity en voeding met de ISCOLE Food Frequency Questionnaire. De EFs ‘inhibitie’ en ‘werkgeheugen’ werden gemeten middels de Childhood Executive Functioning Inventory. In totaal vulden 84 ouders de vragenlijsten in. De leefstijl van de meeste kinderen was goed: gemiddelde slaapduur was 9,69 uur, de gemiddelde beweegtijd 3,7 uur per dag en 90% van de kinderen at voldoende groente en fruit. Op de CHEXI scoorden 93% en 92% laag tot gemiddeld op respectievelijk inhibitie en werkgeheugen.Er is gebruik gemaakt van lineaire regressieanalyses en van meervoudige regressieanalyses. Er werden geen significante associaties gevonden, zowel bij de lineaire regressieanalyse als bij de meervoudige regressieanalyses (alle p’s > ,06). Ofschoon er geen significante associaties zijn gevonden, biedt de huidige studie belangrijke informatie om inzicht in het belang van een gezonde leefstijl en optimale EF’s te vergroten.
Date of Award21 Jul 2022
Original languageDutch
SupervisorInge van der Wurff (Supervisor)

Keywords

  • Executieve functies
  • cognitie
  • inhibitie
  • werkgeheugen
  • leefstijl
  • beweging
  • voeding
  • slaapkwaliteit
  • slaapduur

Cite this

'