De associatie tussen leefstijl en mentaal welbevinden bij basisschoolkinderen.

Translated title of the thesis: The association between lifestyle and mental wellbeing with elementary school children.
  • Bianca De Roode

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Er zijn signalen dat mentaal welbevinden van Nederlandse basisschoolkinderen onder druk staat – wat mogelijk bepalend is voor de verdere schoolloopbaan. Een verlaagd mentaal welbevinden is een belangrijke oorzaak van gezondheidsproblemen en lijken gepaard te gaan met een ongezonde leefstijl. Echter, de associaties van leefstijlfactoren op het mentaal welbevinden van basisschoolkinderen zijn niet eerder onderzocht. Deze cross-sectionele studie onderzocht de associatie van leefstijlfactoren (slaapkwaliteit en -duur, beweging en voeding) op mentaal welbevinden – zowel individueel en gecombineerd – in groep 7 en 8 bij basisschoolkinderen. Vierentachtig basisschoolkinderen tussen 9 en 12 jaar oud en hun ouders vulden de enquêtes in. Om het mentaal welbevinden bij de kinderen te bepalen werd de Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale (WEMWBS) gebruikt. De ouders beantwoordden meerdere vragenlijsten. Voor slaap(kwaliteit en -duur) de Child Sleep Hygiene Questionnaire, voor beweging de Short Questionnaire to Assess Health-enhancing physical activity en voeding met de ISCOLE Food Frequency Questionnaire. Vierenzeventig kinderen scoorden gemiddeld tot hoog op mentaal welbevinden (WEMWBS >43). De lineaire regressieanalyses lieten geen associaties zien (slaapkwaliteit: p = ,45; slaapduur: p = ,31; beweging: p = ,50; gezonde voeding: p = ,43; ongezonde voeding: p = ,62) alsook de multiple-regressieanalyse (MRA) niet (p = ,79). De MRA verklaart enkel 6,9% van de variantie, wat lijkt te suggereren dat de drie leefstijlfactoren een minimale impact hebben op mentaal welbevinden. Hoewel er geen significante associaties zijn aangetoond biedt deze studie aanvullende informatie om het begrip van de leefstijl- en andere factoren die een rol spelen bij het mentaal welbevinden van kinderen te vergroten.

Date of Award14 Jun 2022
Original languageDutch
SupervisorInge van der Wurff (Supervisor)

Keywords

  • mentaal welbevinden
  • leefstijl
  • beweging
  • slaap
  • voeding

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'