De balans tussen godsdienstvrijheid en het recht op gezondheid
: In hoeverre kan de overheid een vaccinatieplicht voor kinderen invoeren als uitdrukking van het recht op gezondheid en is dit wenselijk?

Translated title of the thesis: The balance between the right tot health care and individual freedoms
  • W Steketee

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Nederland voldoet sinds 2016 niet aan de gewenste vaccinatiegraad van 95% voor de infectieziekten uit het Rijksvaccinatieprogramma. Met de dalende vaccinatiegraad stijgt de kans op epidemieƫn. De overheid heeft de taak om de gezondheid van kinderen te beschermen en de volksgezondheid te bevorderen. In veel Europese landen zijn kindervaccinaties wettelijk verplicht. Dit kan een botsing met godsdienstvrijheid opleveren. Inmenging in een grondrecht is gerechtvaardigd als dit bij wet is voorzien, een legitiem doel dient (zoals het beschermen van de gezondheid) en noodzakelijk is in een democratische samenleving. Nederland heeft geen wettelijke grondslag voor een vaccinatieverplichting. Er is wel constitutionele ruimte om deze grondslag te creƫren. Om te bepalen of dit noodzakelijk is weegt het EHRM de ernst van de inbreuk op het grondrecht af tegen de ernst van de infectieziekte. Vaak moet het individuele recht wijken voor het beschermen van de gezondheid. De oproep aan de politiek is om het parlementaire debat over een vaccinatieverplichting te voeren. Er zijn twee overwegingen die een vaccinatieplicht wenselijk maken: Men laat de gezondheid van het kind zwaarder wegen dan de godsdienstvrijheid van ouders en men stelt het belang van de samenleving als geheel boven het individu. Na een periode van individualisering kan een scheutje sociale solidariteit geen kwaad.
Date of Award22 Nov 2021
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law
SupervisorReijer Passchier (Supervisor) & Mirjam van Schaik (Examiner)

Keywords

  • godsdienst
  • levensovertuiging
  • vaccinatie
  • autonomie
  • gezondheid
  • kinderen

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'