De benoeming van een beoogd curator

 • G.J.W. Wildeman-Gabriels

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  De beoogd curator is een door de praktijk in het leven geroepen figuur. Hoewel er geen wettelijke basis voor is werd er in de afgelopen jaren door acht van de elf rechtbanken regelmatig in stilte een beoogd curator benoemd bij een dreigend faillissement. Er bestaat in de praktijk onduidelijkheid en discussie over wanneer een beoogd curator mag worden benoemd en wat nou precies zijn taken en bevoegdheden zijn. Het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I beoogt de praktijk een wettelijke basis te bieden en geeft regels over de benoeming, taken, bevoegdheden en aansprakelijkheid van de beoogd curator. Daarnaast beoogt dit wetsvoorstel de pre-pack praktijk een wettelijke basis te bieden. Het wetsvoorstel heeft echter een ruimere strekking dan alleen de “pre-pack”. De benoeming van een beoogd curator en het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I heeft betrekking op de fase die vooraf gaat aan een dreigend faillissment (“de stille voorbereidingsfase”). In deze scriptie komen eerst de taken, bevoegdheden, en aansprakelijkheid van de beoogd curator in de huidige praktijk aan de orde. Vervolgens bespreek ik het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I. Tenslotte kom ik tot beantwoording van de vraag of de beoogd curator met het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I een nuttige bijdrage kan leveren in 'de stille voorbereidingsfase' bij een dreigend faillissement.
  Date of Award8 Aug 2017
  Original languageDutch
  SupervisorMichele Reumers (Supervisor) & Jacobus Rinkes (Examiner)

  Keywords

  • beoogd curator
  • wetsvoorstel Wet continuiteit ondernemingen
  • pre-pack
  • stille voorbereidingsfase
  • dreigend faillissement
  • nuttig bijdrage

  Cite this

  '