De besluiten leveringszekerheid bij het faillissement van een energieleverancier: gratis energie?

Translated title of the thesis: The ‘besluiten leveringszekerheid’ in the event of the bankruptcy of an energy supplier: free energy?
  • J.A. van der Linden

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De besluiten leveringszekerheid vervullen een maatschappelijke functie. Namelijk het waarborgen van de levering van energie in het geval dat een energieleverancier failliet gaat. De kleinverbruikers die een overeenkomst tot levering van energie hebben met de failliet verklaarde energieleverancier, worden ondergebracht bij een nieuwe energieleverancier die de levering van energie voortzet. De besluiten leveringszekerheid zijn echter onduidelijk wat betreft de rechtsverhouding die ontstaat tussen de nieuwe energieleverancier en deze kleinverbruikers. Dit heeft er toe geleid dat de nieuwe energieleverancier geen betaling kan afdwingen bij de kleinverbruikers, terwijl er wel energie is geleverd. Het ongewenste gevolg hiervan is dat de nieuwe energieleveranciers in financiële problemen terecht kunnen komen en hierdoor mogelijk zelf failliet dreigen te gaan. Dit staat haaks op de doelstellingen en de strekking van de besluiten leveringszekerheid. Met andere woorden; de onduidelijkheid in de besluiten leveringszekerheid staat het realiseren van de doelstelling van de besluiten leveringszekerheid ernstig in de weg. In deze scriptie wordt dit probleem geanalyseerd en naar mogelijke oplossingen gezocht.
Date of Award30 Apr 2024
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Keywords

  • faillissement
  • energieleveranciers
  • leveringszekerheid
  • noodleverancier
  • rechtsverhouding
  • onduidelijkheid

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'