De bestuurlijke strafbeschikking of bestuurlijke boete tegen overlast in de openbare ruimte?

Translated title of the thesis: The penal order or administrative fine against nuisance in public spaces?
  • R. Haijkens

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Bij de aanpak van overlast in de openbare ruimte kunnen gemeenten sinds 2009 kiezen uit twee instrumenten die bestraffing van overlastgevende overtredingen zonder tussenkomst van een rechter mogelijk maken: de bestuurlijke strafbeschikking en de bestuurlijke boete. De bestuurlijke strafbeschikking vindt haar oorsprong in het strafrecht, de bestuurlijke boete komt uit het bestuursrecht. Dertien jaar na invoering van de bestuurlijke boete maken maar weinig gemeenten ervan gebruik. De vraag is waardoor dit komt en of die twee instrumenten wel naast elkaar moeten blijven bestaan. Aan de hand van de wets- en ontstaansgeschiedenis, de juridische literatuur en een rechtsvergelijking van soortgelijke handhavingsinstrumenten in België (de gemeentelijke administratieve sanctie) en Duitsland (het Bußgeld) luidt de conclusie dat de bestuurlijke boete als handhavingsinstrument niet noodzakelijk is. De bestuurlijke strafbeschikking is een bestaand, afdoende instrument om overlast in de openbare ruimte buitengerechtelijk te bestraffen. Wel wordt, mede gelet op de juridische situatie in de onderzochte buurlanden, een aantal aanbevelingen gedaan waardoor de bestuurlijke strafbeschikking nog beter zou kunnen worden ingezet.
Date of Award22 Dec 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • bestuurlijke strafbeschikking
  • bestuurlijke boete
  • overlast in de openbare ruimte
  • buitengerechtelijke bestraffing
  • gemeentelijke administratieve sanctie
  • Bußgeld

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'