De bijdrage van de kasopstelling aan de bewijsstandaard in de witwas- en ontnemingsprocedure

  • K. (Kevin) Buijs

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het Openbaar Ministerie maakt bij het afpakken van crimineel vermogen regelmatig gebruik van een berekeningsmethode via de kasopstelling. Aan de hand van deze methode kan worden aangetoond dat de verdachte meer uitgaven heeft gedaan dan legaal gezien mogelijk was. De kasopstelling wordt als bewijsmiddel toegepast in zowel de ontnemingsprocedure van artikel 36e Sr als in de witwasprocedure van artikel 420bis Sr. De bewijsstandaard in deze procedures is echter verschillend. Dit verschil uit zich in het gesignaleerde probleem dat onduidelijkheid bestaat bij de procespartijen over de bijdrage die de kasopstelling kan leveren aan het bewijs. In witwaszaken ligt de bewijslast ten aanzien van de vraag of er sprake is van wettig en overtuigend bewijs bij het Openbaar Ministerie. In ontnemingsprocedures is echter sprake is van een bewijslastverdeling tussen het Openbaar Ministerie en de verdachte, waarbij het draait om de vraag of aannemelijk is dat de verdachte wederrechtelijk voordeel heeft verkregen. Tegen deze achtergrond zal in het onderzoek de toepassing van de kasopstelling in beide procedures worden afgezet tegen het belang van materiƫle waarheidsvinding. De centrale onderzoeksvraag die daarbij wordt gesteld is de vraag welke bijdrage de kasopstelling kan leveren aan het halen van de toepasselijke bewijsstandaard en bewijslastverdeling bij witwassen en ontnemen.
Date of Award20 Jan 2017
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Criminal law and International and European Law
SupervisorMark Visser (Supervisor) & Wilma Dreissen (Examinator)

Cite this

De bijdrage van de kasopstelling aan de bewijsstandaard in de witwas- en ontnemingsprocedure
Buijs, K. (. (Author). 20 Jan 2017

Student thesis: Master's Thesis