De bijzondere zorgplicht van banken en de rol van publiekrechtelijke regels in de rechtsverhouding tussen banken en het MKB in renteswapzaken.

Translated title of the thesis: The special duty of care of banks and the influence of regulatory rules on the relationship between banks and SME’s in interest rate swap litigation.
  • M.L. van Barneveld

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Deze scriptie gaat over de bijzondere zorgplicht van banken en de rol van publiekrechtelijke regels in de rechtsverhouding tussen banken en het MKB in renteswapzaken. De reikwijdte van de bijzondere zorgplicht is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waaronder de mate van deskundigheid en relevante ervaring van de klant, de ingewikkeldheid van het product en de daaraan verbonden risico’s en de regelgeving tot nakoming waarvan de bank is gehouden, met inbegrip van de voor haar geldende gedragsregels. De onderzoeksvraag die centraal staat is: ‘Wat is de rol van publiekrechtelijke regels in de rechtsverhouding tussen banken en het MKB in renteswapzaken?’. De conclusie is dat, ondanks dat de privaatrechtelijke rechter niet gebonden is aan de publiekrechtelijke invulling van zorgplichten en de Hoge Raad expliciet heeft bepaald dat de privaatrechtelijke zorgplicht verder mag reiken dan de zorgplichten die in publiekrechtelijke regelgeving zijn neergelegd, publiekrechtelijke regels een ondersteunende rol en concretiserende werking hebben bij invulling van de bijzondere zorgplicht van banken in renteswapzaken. Daarnaast vormt een schending van een publiekrechtelijke regel die de ondernemer beschermt doorgaans een schending van een zorgplicht in privaatrechtelijke zin.
Date of Award25 Feb 2021
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Keywords

  • renteswaps
  • bijzondere zorgplicht
  • banken
  • mkb
  • publiekrechtelijke regels
  • renteswapzaken

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'