De burger en bestuurlijke lus. Beschouwingen rondom de vraag hoe de burger het best kan worden betrokken bij het herstel van gebrekkige besluiten.

  • Anoniem

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De toepassing van de bestuurlijke lus ex artikel 8:51a Awb kan bijdragen aan de veronderstelling dat de beroepsprocedure in een wijze van ‘bestuurtje helpen’ dreigt te ontaarden. Het gebrek in het bestreden besluit is hersteld, maar de burger wordt in het ongelijk gesteld nadat het bestuursorgaan zijn fout heeft mogen herstellen. Bij de burger kan de indruk ontstaan dat het bestuursorgaan door de bestuursrechter wordt voorgetrokken. De Participatiewet kent een kwetsbare doelgroep. In dit onderzoek is bekeken of het aanbeveling verdient om een burger actief te betrekken bij de poging van het bestuursorgaan om een gebrek in een besluit te herstellen tijdens de beroepsprocedure over de rechtmatigheid van dit besluit, met name in de Participatiewet. De burger heeft de mogelijkheid om zijn zienswijze naar voren te brengen over de herstelpoging van het bestuursorgaan. Gebleken is dat bestuursrechter een nadere zitting, na toepassing van de bestuurlijke lus, ingevolge art. 8:57 lid 2 Awb in beginsel achterwege laat. Ook is gebleken dat de burger niet actief bij de herstelpoging wordt betrokken. In dit verband worden twee aanbevelingen gedaan.
Date of Award17 Oct 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law
SupervisorRens Koenraad (Supervisor) & Sander Kole (Examiner)

Keywords

  • bestuurlijke lus
  • art. 8:51a Awb
  • participatiewet
  • herstelpoging
  • gebrek

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'