De criminele burgerinfiltrant
: Een onderzoek naar de herintroductie van de criminele burgerinfiltrant in het licht van artikel 6 EVRM.

Translated title of the thesis: The criminal civilian infiltrator: An investigation into the reintroduction of the criminal civilian infiltrator in the light of Article 6 of the European Convention of Human Rights.
  • Anoniem

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Naar aanleiding van de IRT-affaire werd door de Parlementaire EnquĂȘtecommissie onderzoek verricht naar opsporingsmethoden in strijd tegen georganiseerde misdaad. Ondanks veel kritiek werd met de motie Recourt het verbod op criminele burgerinfiltratie opgeheven. Met deze motie wordt een toetsingskader gegeven. Er wordt echter weinig duidelijkheid aan de voorwaarden gegeven. Niet alle aanbevelingen van de commissie worden overgenomen. Er wordt met de motie geen enkele voorwaarde gegeven om een schending van artikel 6 EVRM te voorkomen. Door de rechtbank wordt in de Vidar-zaak wel getoetst aan het toetsingskader maar er worden vormverzuimen geconstateerd waar geen rechtsgevolgen aan worden verbonden. Het huidige toetsingskader en de praktijk kunnen de toets van artikel 6 EVRM niet doorstaan. De voorwaarden voldoen niet aan de eisen van een eerlijk proces aangezien de volledige toetsing binnen het OM plaatsvindt. Het is een gebrek dat er geen toetsing plaatsvindt door een onafhankelijke partij zoals een RC. Ook zou het gebruik van opsporingsmethoden zo expliciet mogelijk moeten worden vastgelegd. Een expliciete verslaglegging kan er onder andere voor zorgen dat de strikte waarborgen beter gegarandeerd kunnen worden en dat uitlokkingsverweren beter kunnen worden getoetst. Criminele burgerinfiltratie moet een eigen wettelijke grondslag krijgen in de Wet BOB.
Date of Award11 Apr 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • criminele burgerinfiltratie
  • artikel 6 EVRM
  • Vidar
  • toetsingskader
  • eerlijk proces
  • opsporingsmethode

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'