De cumulatiegrond
: De puntjes op de ā€˜iā€™

Translated title of the thesis: The cumulation ground: Set the record straight
  • M. van Montfort

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Met de inwerkingtreding van de Wwz werd een vereenvoudiging van het ontslagrecht beoogd. Door het gesloten systeem van ontslaggronden bleek al snel dat het ontslagrecht niet eenvoudiger werd. Zonder een voldragen ontslaggrond was er geen mogelijkheid voor de rechter om een arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dit resulteerde in voorzichtigheid voor werkgevers bij het aanbieden van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Er is behoefte aan maatwerk. Met de Wab werd dit maatwerk in het ontslagrecht geboden. Dit betekende niet het einde van het gesloten systeem, maar de mogelijkheid om ontslaggronden te combineren werd toegevoegd met het opnemen van de i-grond. Het wordt voor de rechter mogelijk om maatwerk te leveren. De cumulatiegrond zorgt voor versoepeling van het ontslagrecht. De rechter wordt in staat gesteld maatwerk te leveren met de cumulatiegrond in de ontbindingsprocedure. Met deze beoogde versoepeling van het ontslagrecht zou het voor werkgevers weer aantrekkelijker zijn om arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd aan te gaan. Na bijna drie jaar is het tijd om te onderzoeken op welke wijze de rechter invulling geeft aan de nieuwe mogelijkheid voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Is er sprake van de gewenste versoepeling van het ontslagrecht? Krijgt de werkgever het vertrouwen terug en worden arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd gegeven?
Date of Award7 Jul 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law
SupervisorHelma Severeyns - Wijenbergh (Supervisor) & Ton Lamers (Examiner)

Keywords

  • Wet werk en zekerheid
  • gesloten ontslagstelsel
  • maatwerk
  • Wet arbeidsmarkt in balans
  • cumulatiegrond
  • versoepeling

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'