De cumulatiegrond in de kinderschoenen.
: Een onderzoek naar de toepassing van de cumulatiegrond in de praktijk.

Translated title of the thesis: The cumulation ground in its infancy. An investigation into the application of the cumulation ground in practice.
  • I.T. Jongenelen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In deze scriptie doe ik een onderzoek naar de praktische uitwerking van de cumulatiegrond, welke op 1 januari 2020 in werking is getreden. Deze cumulatiegrond werd door de wetgever geïntroduceerd om de rechter een grond te geven om tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst over te gaan in gevallen waarin er geen sprake is van een voldragen ontslaggrond doch een combinatie van omstandigheden uit meerdere ontslaggronden ertoe leidt dat van de werkgever niet langer kan worden gevergd om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. De centrale vraag in deze scriptie is de vraag of de cumulatiegrond heeft geleid tot een versoepeling van het ontslagrecht. Deze vraag beantwoord ik grotendeels aan de hand van de beschikbare jurisprudentie vanaf 1 januari 2020 tot aan 31 oktober 2020. De gepubliceerde beschikkingen in voornoemd tijdvak worden geanalyseerd en de hieruit voortgekomen jurisprudentielijnen of belangrijke overwegingen worden inzichtelijk gemaakt.
Date of Award31 Aug 2021
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law
SupervisorHelma Severeyns - Wijenbergh (Supervisor) & Jacobus Rinkes (Examiner)

Keywords

  • cumulatiegrond
  • i-grond
  • WAB
  • arbeidsrecht
  • ontslagrecht
  • ontslaggronden

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'