De differentiatie tussen hoofdkantoor en bijkantoor en het effect op het bewustzijn van informatiebeveiliging binnen een financiële instelling

  • S. (Sandra) van Paassen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Information Security Awareness (ISA) wordt gezien als de mate waarin elke medewerker het belang van informatiebeveiliging begrijpt, de niveaus van informatiebeveiliging die geschikt zijn voor de organisatie, hun individuele beveiligingsverantwoordelijkheden en handelt hiernaar. Uit een onderzoek naar ISA binnen 3 grootbanken blijkt dat er differentiatie in groepen is gebruikt vanwege de verschillende IS-risico's en gedrag van medewerkers. Over het algemeen zijn de medewerkers op een hoofdkantoor gefocust op het algemene beheer van een bank zonder klantcontact. De medewerkers op een bijkantoor hebben wel direct klantencontact. Deze onderscheidende profielen hebben sterke implicaties voor het beveiligingsgedrag. Uit eerder onderzoek zijn een aantal verschillen tussen de groepen medewerkers waargenomen, om deze resultaten te generaliseren en de betrouwbaarheid te verhogen is binnen dezelfde grootbank gebruik gemaakt van dezelfde enquête genaamd HAIS-Q. Dit heeft geresulteerd in een aantal waarnemingen die gebruikt kunnen worden voor toekomstig onderzoek.
Date of Award17 Feb 2021
Original languageDutch
SupervisorLex Bijlsma (Examiner) & Lloyd Rutledge (Co-assessor)

Keywords

  • Information security awareness
  • Security awareness
  • Cyber awareness
  • Beveiligingsbewustzijn
  • Bank employees

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'