De digitale economie
: Een onderzoek naar de mogelijkheden voor online platformen om rechtsgeldig een overeenkomst van opdracht te sluiten met hun werkers.

Translated title of the thesis: The digital economy
  • Anoniem

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In deze masterscriptie is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor online platformen om rechtsgeldig een overeenkomst van opdracht te sluiten met hun werkers. Aan de hand van een jurisprudentieonderzoek is gekeken naar de aspecten die maken dat sprake is van zelfstandigheid of een dienstbetrekking. In de praktijk kan het lastig zijn om een opdrachtnemer te onderscheiden van een werknemer. Dit volgt uit het casuïstische karakter van een gezagsverhouding. Het fenomeen platformarbeid vergroot de kwalificatievraag uit. Daarom is het belangrijk om duidelijkheid te creëren over de rechtspositie van platformwerkers. In de huidige situatie komt het steeds vaker voor dat rechters oordelen dat platformwerkers niet als zelfstandigen worden aangemerkt, omdat de arbeidsverhouding tussen hen en het platform in overwegende mate de kenmerken vertoont van een dienstbetrekking. De rechters letten hierbij voornamelijk op de feitelijke uitvoering van de overeenkomst en niet op hetgeen schriftelijk door het platform eenzijdig is vastgelegd. Dat heeft mede te maken met het feit dat platformwerkers een sociaaleconomisch zwakkere positie hebben ten opzichte van het platform. Daarnaast is ook van belang of de werkzaamheden van de werker kunnen worden aangemerkt als de kernactiviteit van de onderneming. Er wordt dan namelijk eerder aangenomen dat het platform gezag uitvoert over die werkzaamheden.
Date of Award2 Sept 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Keywords

  • Platformarbeid
  • online platform
  • platformwerkers
  • organisatorische inbedding
  • gezagsverhouding
  • Groen/Schroevers

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'