De digitale wijkagent

: Een onderzoek naar de grenzen van het virtuele politiebureau

  • S.A. van Egmond

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Hedendaagse jongeren spenderen veel tijd in hun ‘eigen’ virtuele werelden; omgevingen op internet waar zij hun sociale leven ontplooien en welke werelden door het verschijnsel ‘interrealiteit’ steeds meer samensmelten met de analoge ‘echte’ wereld. Middels een virtueel politiebureau in deze (publiek toegankelijke) werelden tracht de politie in contact te komen en te blijven met deze jongeren, om zo haar taak richting de jeugd vorm te geven. Risico’s liggen echter op de loer, waarmee virtuele politiebureaus relatief snel kunnen leiden tot soevereiniteitsschendingen jegens andere staten, vooral gezien de grenzeloosheid van het internet. Dit onderzoek beoogde een eerste aanzet te geven tot discussie over de manier waarop hiermee moet worden omgegaan. Zo zullen op internationaal niveau afspraken moeten worden gemaakt over de vraag welke staat rechtsmacht kan vestigen binnen een virtuele wereld. Aanknopingspunten hiertoe kunnen vooral in het straf- en civiele recht worden gevonden. Alsdan moet worden gekeken naar de staat of regio waarop een virtuele wereld zich richt, of waar handelingen binnen virtuele werelden gevolgen sorteren. Daarnaast zullen, in geval van overlap, verschillende staten meer moeten samenwerken om schendingen van elkaars soevereiniteit te voorkomen. Tevens bevat de scriptie een aantal vervolgvragen welke nader onderzoek vergen.
Date of Award17 Nov 2017
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Criminal law and International and European Law
SupervisorWouter Stol (Supervisor) & Wilma Dreissen (Examinator)

Cite this

De digitale wijkagent: Een onderzoek naar de grenzen van het virtuele politiebureau
Egmond, S. A. V. (Author). 17 Nov 2017

Student thesis: Master's Thesis