De dreigende verdwijning van het intellectueel onderwijs
: Over het anti-intellectualistisch karakter van het hedendaags onderwijs volgens Frank Furedi

Translated title of the thesis: The impending disappearance of intellectual education: About the anti-intellectual character of contemporary education according tot Frank Furedi
 • X. Maris

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Iedereen lijkt zich in het tweede millennium na Christus te bekommeren om het onderwijs. Niet alleen ouders, leerkrachten maar ook academici en politici zijn ongerust. Niet onterecht, zo blijkt uit de laatste berichten uit o.a.: het laatste Pisa-rapport en het Talis-onderzoek van de Oeso. Leerlingen kampen met steeds meer leerstoornissen, leerkrachten voelen voortdurend de hete adem van ouders in hun nek, de intrinsieke leermotivatie maar ook de discipline van de jeugd is zoek en dat in een onderwijslandschap dat onderhevig is aan continue vernieuwing en verantwoording. Het klassiek intellectueel onderwijs van weleer lijkt zich in de huidige conjunctuur te moeten verzoenen met een rol op het achterplan. Of zou het zelfs mogelijk zijn dat de kostbare theoretische inhouden van de traditionele vakken hun houdbaarheidsdatum hebben bereikt en op termijn zouden kunnen verdwijnen? Hoogleraar sociologie Frank Furedi is in zijn boeken Waar zijn de intellectuelen? (2006) en De terugkeer van het gezag. Waarom kinderen niets meer leren (2011) kritisch voor het anti-intellectueel schoolklimaat en de teloorgang van de autoriteit van volwassenen. Naar zijn mening liggen deze twee cruciale elementen aan de grondslag van de benarde maatschappelijke situatie waarin het intellectueel onderwijs zich momenteel bevindt. Maar hoe definieert hij dit sleutelbegrip? In welke mate hebben deze oorzaken naar zijn mening een mogelijke invloed op de eventuele verdwijning ervan? Waarom moet het traditioneel intellectueel curriculum volgens hem verdedigd blijven worden, net nu de rol van de jongeling in zijn leerproces voor veel onderwijsexperts radicaal veranderd is? Op deze en andere verwante onderzoeksvragen probeert deze masterscriptie een antwoord te vinden.
  Date of Award1 Nov 2019
  Original languageDutch
  SupervisorHerman Simissen (Supervisor) & Jeroen Vanheste (Examiner)

  Keywords

  • Philosophy

  Cite this

  '