De drukke unus
: Een onderzoek naar enkele nieuwe bevoegdheden van de enkelvoudige kamer

Translated title of the thesis: The busy unus: An investigation into some new powers of the single judge.
 • S.A. Wiegman

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Dit onderzoek richt zich erop op welke wijze een gedeelte van het nieuwe Wetboek van strafvordering vorm geeft aan mogelijke verandering van de zittingspositie van de enkelvou-dige kamer. De voorgenomen wijzigingen zijn vergeleken met de huidige praktijk en zijn beoordeeld waar die bepalingen te plaatsen zijn in de bandbreedte van een accusatoir-inquisitoir strafproces. De voorgenomen wijzigingen vergroten de beoogde regierol van de unus. Die wijzigingen hebben ook invloed op de rechtspositie van overige procesdeelnemers. Zo zal de rechtspositie van de verdachte onder druk komen te staan. Dat heeft weerslag op de zittingspositie van de enkelvoudige kamer. De enkelvoudige kamer krijgt dus te maken met een verandering die direct voor haar geschreven is als indirect via de impact van de wijzigingen op de rechtspositie van de overige procesdeelnemers. Het vierde deel van het vierde boek van het nieuwe wetboek verandert derhalve de zittingspositie van de enkelvou-dige kamer.
  Date of Award26 Jun 2020
  Original languageDutch
  SupervisorLeon Rommy (Supervisor) & Litska Strikwerda (Examiner)

  Keywords

  • Enkelvoudige kamer
  • wetboek van strafvordering
  • Wijzging
  • Regie
  • Politierechter
  • Rechtspositie

  Cite this

  '