De effecten van lelieteelt op beschermde natuurwaarden
: Een literatuuronderzoek naar de eigenschappen van vijf in de Nederlandse lelieteelt veel gebruikte pesticiden en de effecten van deze pesticiden op de natuur in de omgeving van teeltvelden.

Translated title of the thesis: The Effects of Lily Cultivation on Protected Nature Values [in Dutch]
  • Mieke Duysinx
  • Rob van der Wouw
  • Tim Van de gehuchte

Student thesis: Bachelor's Thesis

Date of Award6 Feb 2023
Original languageDutch
SupervisorRaoul Beunen (Supervisor), Guido Nijland (Co-assessor), Dick van Dijk (Co-assessor) & Angelique Lansu (Examiner)

Keywords

  • lelieteelt
  • pesticiden
  • ecosysteem
  • cocktail effect
  • degradatie
  • toxiciteit

Cite this

'