De effecten van waardering op projectsucces
: Hoe kan een projectmanager sturen op motivatie van zijn projectteamleden door middel van waardering.

Translated title of the thesis: The effects of appreciation on project success: How can a project manager steer on the motivation of his project team members through appreciation.
  • M Nierop

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De motivatie van werknemers is cruciaal voor projectsucces, en projectmanagers spelen een belangrijke rol in het motiveren van hun teamleden. Dit onderzoek richt zich op de rol van waardering bij het stimuleren van motivatie bij projectteamleden vanuit het perspectief van de projectmanager.
Het onderzoek toonde aan dat waardering in verschillende vormen belangrijk wordt geacht door de respondenten. Complimenten en het uiten van waardering worden vaak gebruikt en gewaardeerd. Hoewel groei in functie belangrijk is, wordt het minder vaak toegepast. Verlof, training, taakverrijking en kleine attentie worden ook erkend als vormen van waardering, maar hun gebruik varieert. Andere genoemde vormen van waardering zijn het investeren van tijd en aandacht, een jaarlijkse development cyclus, bonussen en het delen van successen. Het minder frequente gebruik van bepaalde waarderingsvormen kan te wijten zijn aan beperkingen en bevoegdheden van projectmanagers.
De conclusie is dat projectmanagers actief bezig zijn met het stimuleren van motivatie door middel van waardering. Toekomstig onderzoek kan zich richten op het verder onderzoeken van waarderingsvormen en het betrekken van het perspectief van projectteamleden. Het implementeren van richtlijnen en procedures voor waardering, zoals een mechanisme voor kleine attenties, kan nuttig zijn. Ook wordt aanbevolen om onderzoek te doen naar andere relevante vormen van waardering en hun effectiviteit te evalueren.
Date of Award27 Jun 2022
Original languageDutch
SupervisorF.J. (Fred) Heemstra (Supervisor) & Rob Kusters (Examiner)

Keywords

  • Waardering
  • waarderingsvormen
  • intrinsieke motivatie
  • projectmanagers
  • projectteamleden

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'