De effectiviteit van verzwaring van sancties in het sociale zekerheidsrecht

: Onderzoek over de werknemers- en volksverzekeringen

  • D.S.G.M.J.M. Deijle

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In deze scriptie wordt onderzoek gedaan naar het effect van het, ingrijpende, verzwaarde sanctieregime dat sinds 1 januari 2013 geldt voor o.a. de wetten in de werknemers- en de volksverzekeringen. De aanpak van fraude en het niet naleven van regels moeten volgens de regering stevig en zichtbaar zijn om (potentiƫle) fraudeurs af te schrikken en goedwillende burgers te ondersteunen in hun goede gedrag. De regering is de mening toegedaan dat hoge sancties hieraan een positieve bijdrage zullen leveren. Echter, deze veronderstelling is niet voldoende onderbouwd terwijl, volgens de Raad van State, de toelichting bij een wetsvoorstel blijk moet geven van een zorgvuldige analyse van het maatschappelijk probleem dat aanleiding geeft tot nieuwe wetgeving. Voorts moet blijken of nieuwe wetgeving past binnen het bestaande systeem. Deze scriptie bevat een explorerend onderzoek, maar ook een eigen jurisprudentieonderzoek, waarbij belangrijke elementen worden geanalyseerd, die de verwachting van de regering al dan niet kunnen ondersteunen.
Date of Award15 Dec 2015
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Constitutional and Administrative law and legal Theory
SupervisorIrawan Sewandono (Examinator)

Cite this

De effectiviteit van verzwaring van sancties in het sociale zekerheidsrecht: Onderzoek over de werknemers- en volksverzekeringen
Deijle, D. S. G. M. J. M. (Author). 15 Dec 2015

Student thesis: Master's Thesis