De eigendomsstructuur van een WKO-installatie: een analyse, opties en een aanbeveling voor een optimale juridische structuur.

Translated title of the thesis: The ownership structure of an ATES system: an analysis, options and a recommendation for an optimal legal structure
  • M.J.A. Ruigrok

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In deze scriptie wordt onderzoek gedaan naar de meest optimale juridische structuur ten behoeve van een WKO-installatie. Aan de hand van de vraagstukken bestanddeelvorming en natrekking wordt uiteengezet wie eigenaar is van de WKO-installatie. Van bestanddeelvorming is sprake indien de WKO-installatie één gebouw voorziet van warmte en koude, terwijl de WKO-installatie gedeeltelijk als net in de zin van art. 5:20 lid 2 BW moet worden beschouwd, indien de WKO-installatie meerdere gebouwen dient. Na deze vaststelling wordt de overdracht van de WKO-installatie door middel van een opstalrecht behandeld, om tot slot een optimaal juridische structuur te presenteren. De aanbevolen structuur bestaat uit hoofd- en opstalrechten en de introductie van een stichting. Door de stichting als gerechtigde tot het hoofdopstalrecht aan te merken, is het mogelijk om een evenredige stemverhouding in te richten dat specifiek afgestemd is op alle belangen van de gebruikers van warmte en koude. De structuur biedt een solide basis voor het beheren van de eigendomsverhoudingen, het faciliteren van overdacht van de WKO-installatie en verzekert een verantwoord onderhoud en gebruik van de WKO-installatie.

Date of Award10 Apr 2024
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Keywords

  • WKO-installatie
  • bestanddeel
  • natrekking
  • net
  • opstalrecht
  • stichting

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'