De eigenwoningreserve en de draagplichtovereenkomst, Krijgen wat je toekomt?

Translated title of the thesis: The home equity reserve and the obligation to contribute contract, get what is due to you?
 • E.N.M. Olijrhook-van Zadelhoff

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Belastingplichtige en zijn fiscale partner konden voor 2013 de keuze maken aan wie van hen de eigenwoningreserve werd toebedeeld op grond van tussen hen gemaakte civiele afspraken. Met de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning heeft de wetgever deze toedeling echter gewijzigd, ondergebracht in het nieuwe artikel 3.119aa, lid 5, Wet IB 2001 en ervoor gekozen niet meer aan te sluiten bij het civielrechtelijke aandeel van de woning, maar bij de economische gerechtigdheid.

  De invoering van het nieuwe huwelijksvermogensrecht heeft fiscale gevolgen gehad waarvoor het Besluit van 30 januari 2018 van de staatssecretaris een oplossing kan zijn. Op grond van het besluit kunnen belastingplichtige en zijn partner het individuele eigenwoningverleden voor de helft met elkaar kunnen delen, wat gunstige gevolgen kan hebben op de aftrek van eigenwoningrente. Een alternatief voor het Besluit is een draagplichtovereenkomst, gebaseerd op artikel 6:10 BW.

  In mijn masterthesis onderzoek ik de vraag of artikel 3.119aa, lid 5, Wet IB 2001 ook ruimte biedt om voor de toedeling van de eigenwoningreserve uit te gaan van in een draagplichtovereenkomst gemaakte afspraken.
  Date of Award2 Sept 2020
  Original languageDutch

  Keywords

  • eigenwoningregeling
  • bijleenregeling
  • eigenwoningreserve
  • draagplichtovereenkomst
  • nieuw huwelijksvermogensrecht
  • Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '