De Faillissementswet, de Wet werk en zekerheid en de Wet op de Ondernemingsraden, een goede match?

  • D.M. van Doorn Bol Raap

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Deze scriptie is een onderzoek naar de positie van werknemers in het faillissement van de werkgever. De focus ligt op medezeggenschap, omdat daarover discussie bestaat. Gelden de bepalingen van de WOR nu wel of niet in faillissement en waarom bestaat daarover eigenlijk discussie? Ook de relatie tussen de curator en de OR komt aan de orde. Daarnaast wordt de positie van de individuele werknemer besproken. Wat kan hij doen en waarop heeft hij recht wanneer zijn werkgever failliet gaat? Hiervoor zijn een aantal bepalingen in de Wet werk en zekerheid van belang, betreffende de opzegverboden, opvolgend werkgeverschap en de transitievergoedingen. Wat zijn nu precies de knelpunten in situaties waarin faillissementsrecht en arbeidsrecht samenkomen? Ook wordt het Europeesrechtelijk toetsingskader beschreven. Hoe is het Europees recht omgezet in nationaal recht en komen onze nationale regels overeen met de Europese regelgeving? Er volgt een bespreking van alle verbetermogelijkheden die in de literatuur worden voorgesteld en uiteindelijk kom ik tot een aantal aanbevelingen.
Date of Award2 Mar 2017
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorMichele Reumers (Supervisor) & Jacobus Rinkes (Examinator)

Cite this

De Faillissementswet, de Wet werk en zekerheid en de Wet op de Ondernemingsraden, een goede match?
Doorn Bol Raap, D. M. V. (Author). 2 Mar 2017

Student thesis: Master's Thesis