De geheime verwerking van persoonsgegevens door ‘SyRi’ als startinformatie voor een opsporingsonderzoek.
: Een onderzoek naar de rechtmatigheid van een inbreuk op het privacyrecht van artikel 8 EVRM, bij de inzet van Predictive Policing-instrument ‘SyRi’ in relatie tot een strafrechtelijk onderzoek.

Translated title of the thesis: The secret processing of personal data by 'SyRi' as starting information for a criminal investigation: An investigation into the lawfulness of an infringement of the privacy law of article 8 ECHR, when using the Predictive Policing instrument 'SyRi' in relation to a criminal investigation.
 • Anoniem

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  De inzet van SyRi is strijdig met artikel 8 EVRM, indien een risicomelding wordt gebruikt als startinformatie voor een strafrechtelijk onderzoek. Door de geheime werking van SyRi was sprake van ‘secret surveillance’. Het EHRM stelt in dat geval striktere eisen in het kader van wettelijke procedurele waarborgen tegen misbruik zoals willekeur. Op dit punt schond de inzet van SyRi het privacyrecht van artikel 8 EVRM. Er is geen sprake van ‘rule of law’. Deze toets vindt doorgaans niet plaats bij het legaliteitsvereiste maar bij de noodzakelijkheidstoets (proportionaliteitsbeginsel) van artikel 8 lid 2 EVRM. Alhoewel het EHRM het transparantie-, dataminimalisatie- en doelbindingsbeginsel van de AVG niet bij deze toets betrekt of vereist stelt , spelen de inhoudelijke criteria van deze beginselen een bepalende rol in het kader van de voorzienbaarheid van de inbreuk op het privacyrecht.
  Uit jurisprudentie valt te herleiden dat de totstandkoming van startinformatie voor rechterlijke controle goed gedocumenteerd moet zijn in het strafdossier. Indien de startinformatie in strijd met artikel 8 EVRM is verkregen, is een strafprocessuele sanctie niet te verwachten zolang sprake is van een eerlijk proces ingevolge artikel 6 EVRM. Bij schending van artikel 8 EVRM hoeft geen ‘effective remedy’ te worden geboden binnen het strafproces. Het EHRM wijst in dergelijke gevallen een schadevergoeding toe.
  Date of Award9 Nov 2021
  Original languageDutch

  Keywords

  • SyRi
  • startinformatie
  • strafrecht
  • strafprocessuele
  • beginselen
  • schadevergoeding

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '