De gezondheidsverklaring als onderdeel van de precontractuele mededelingsplicht

 • N.M.M. Kummeling

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Art. 7:928 lid 6 BW tracht de positie van de verzekeringsmaatschappij en de verzekeringnemer in evenwicht te brengen. De verzekeringsmaatschappij is verantwoordelijk voor de gebruikte gezondheidsverklaring en, enkele uitzonderingen daargelaten, voor datgene wat ze heeft gedaan of heeft nagelaten op basis van hiermee aan haar verstrekte gegevens. De verzekeringnemer is verantwoordelijk voor de juistheid en compleetheid van de antwoorden die hij heeft gegeven. Beide partijen hebben belang bij een duidelijke gezondheidsverklaring. Eventuele onduidelijkheid voor de behoorlijk zorgvuldige verzekeringnemer komt voor rekening van de verzekeraar. Op basis van jurisprudentieonderzoek blijkt dat de 2012-versie van de gezondheidsverklaring over het algemeen geschikt was om aan de precontractuele mededelingsplicht die op aspirant-verzekeringnemers rust te voldoen, maar op diverse punten kon worden verbeterd. In de 2017-versie zijn diverse verbeteringen zichtbaar. Daarom is de verwachting dat ook de nieuwste versie geschikt is om aan de precontractuele mededelingsplicht te voldoen. Desondanks kunnen er nog verbeteringen worden aangebracht. Hiervoor worden suggesties gedaan.
  Date of Award2 Oct 2017
  Original languageDutch

  Keywords

  • precontractuele mededelingsplicht
  • gezondheidsverklaring
  • vragenlijst
  • arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • 7:928

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '