De hoogste tijd voor kindvriendelijke vreemdelingenprocedures
: Een onderzoek naar het participatierecht van minderjarigen bij de rechter in vreemdelingenzaken over gezinsmigratie

Translated title of the thesis: It is high time for child-friendly family migration proceedings : A study into the right of participation of minors in court in family migration proceedings
  • Anoniem

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Minderjarigen hebben het recht om hun mening te geven in alle aangelegenheden die hen betreffen. Dit is geregeld in artikel 12 IVRK en de toelichting van het VN-Kinderrechtencomit├ę in haar zogenaamde General Comment nummer 12. Hieruit blijkt dat een minderjarige niet alleen zijn mening mag geven, maar dat hij voorafgaand aan elke administratieve of juridische procedure goed ge├»nformeerd moet worden over zijn rechten. Hij moet ook van de uitkomst van een procedure op de hoogte worden gesteld en degene die de beslissing neemt moet serieus rekening houden met de mening van de minderjarige bij het nemen van een beslissing. Dit alles wordt ook wel het participatierecht genoemd.

Het participatierecht van een minderjarige wordt niet alleen beschermd door het IVRK. Ook artikel 8 EVRM en artikel 24 Handvest beschermen het participatierecht van een minderjarige.

In dit onderzoek wordt bezien op welke wijze de rechter in vreemdelingenzaken over gezinsmigratie invulling geeft aan het participatierecht van minderjarigen en of dit in overeenstemming is met de (uitleg van de) artikelen 12 IVRK, 8 EVRM en 24 Handvest.
Gebleken is dat er sterke aanwijzingen zijn dat de praktijk bij rechtbanken op meerdere onderdelen niet in overeenstemming is met deze artikelen en de praktijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in het geheel niet in overeenstemming is met deze artikelen.
Date of Award25 Mar 2024
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • participatierecht
  • minderjarigen
  • gerechtelijke vreemdelingenprocedures
  • gezinsmigratie
  • kindvriendelijk

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'