De Human Aspects of Information Security Questionnaire (HAIS-Q)
: Een studie binnen de context van de gezondheidszorg

Translated title of the thesis: The Human Aspects of Information Security Questionnaire (HAIS-Q): A study within the context of health care
  • P.M.E.M. Verbeek

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Doel
Het doel van dit onderzoek is de doorontwikkeling en validatie van de HAIS-Q voor het meten van het informatiebeveiligingsbewustzijn binnen de gezondheidszorg.

Methodiek
Middels een combinatie van interviews en documentstudie is het aandachtsgebied privacy geoperationaliseerd om toe te kunnen voegen aan de bestaande HAIS-Q. Een digitale enquête met opvolgende interviews heeft inzicht geboden in de validiteit en relevantie van de reeds bestaande aandachtsgebieden van de HAIS-Q voor de gezondheidszorg. Met behulp van de resultaten van deze onderzoeken is een doorontwikkelde HAIS-Q samengesteld welke getoetst is op validiteit en betrouwbaarheid, gebruikmakend van cognitieve testen en de berekening van Cronbach’s alfa.

Resultaten en conclusies
Het aandachtsgebied privacy is geoperationaliseerd naar vier subgebieden met elk drie vragen, waarmee de doorontwikkelde HAIS-Q bestaat uit 75 vragen. Onderzoek naar relevantie en validiteit van bestaande aandachtgebieden heeft geleid tot een vervanging van zes vragen.
De inhoudelijke validiteit van de vragenlijst is afdoende vastgesteld, daar waar de constructvaliditeit binnen het onderzoek niet aangetoond is. Met een Cronbach’s alfa van 0,9 is de doorontwikkelde vragenlijst betrouwbaar bevonden.

Suggesties voor vervolgonderzoek
De doorontwikkelde HAIS-Q zou verder gevalideerd kunnen worden binnen andere organisaties, gebruik makend van resultaten uit dit onderzoek.
Date of Award23 Sept 2021
Original languageDutch
SupervisorLloyd Rutledge (Examiner) & Lex Bijlsma (Co-assessor)

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'