De impact op Work Life Family balans op thuiswerkende gezinnen tijdens de pandemie:
: een exploratief onderzoek

Translated title of the thesis: The impact on Work Life Family Balance on families working from home during the pandemic:: an exploratory study
 • GJ Schouten

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In maart 2020 kreeg de wereld te maken met COVID-19. Dit betekende wereldwijde lockdowns, scholen waren tijdelijk gesloten en bedrijven moesten hun werknemers vanuit huis laten werken. Het effect van deze nieuwe situatie op de verhoudingen binnen gezinnen is nog niet eerder onderzocht. Dit onderzoek zal zich richten op in hoeverre het verplicht thuiswerken invloed heeft gehad op de bestaande Work Life Family Balance (WLFB) van de ouders die thuiswerken. De hoofdonderzoeksvraag is: Wat is de impact van technologie gebruik op de Work Life Family Balance (WLFB) van gezinnen waarbij beide ouders met hun kinderen thuiswerken? In dit onderzoek werd door middel van interpretatief kwalitatief onderzoek meer inzicht gegeven in welke uitdagingen ouders, die vanuit huis moesten werken, hadden met betrekking tot WLFB. Verschillende thema’s zijn naar voren gekomen. De belangrijkste bevindingen zijn dat gezinnen tijdens de lockdown hechter zijn geworden, het gezamenlijk opstellen van de dag- en weekplanning zorgde voor minder stress en zorgde voor overzicht. Wel zouden werkgevers meer begeleiding moeten bieden aan hun werknemers zodat zij makkelijker en sneller een balans kunnen vinden. Tot slot worden er nog suggesties gedaan voor een eventueel vervolgonderzoek.
Date of Award17 Aug 2022
Original languageDutch
SupervisorRachelle Bosua (Examiner) & Vanessa Dirksen (Co-assessor)

Keywords

 • Work Life Family (WLF) Balance (WLFB)
 • Work Life Balance (WLB) Information Technology
 • COVID-19
 • Telework
 • virtual work
 • working from home
 • parenting roles
 • technological overload
 • digital stress

Master's Degree

 • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'