De impact van de digitale werkomgeving op werknemersproductiviteit voor en tijdens COVID-19

  • R Bijkerk

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

COVID-19 heeft hybride werken in een stroomversnelling gebracht. Door lockdown maatregelen moesten werknemers hun vertrouwde werkomgeving achter zich laten en vanuit huis gaan werken. Online collaboratie technologieën (OCT) werden essentieel voor het uitvoeren van kenniswerk. Dit kwalitatieve onderzoek focust op de verandering van werken met OCT gedurende en na de COVID-19 pandemie. Daarbij wordt gekeken naar de impact op de werkmethoden en de werknemersproductiviteit. Er zijn zeven interviews gehouden met werknemers bij diverse organisaties. Overeenkomstig zijn zij allen gedurende COVID-19 noodgedwongen voornamelijk online komen te werken. Tijdens deze interviews stond de ervaring van de werknemers centraal. Uit deze interviews en het onderzoek zijn nieuwe affordances van OCT naar voren gekomen: schaalbaarheid, traceerbaarheid, mobiliteit en integratie. Werkmethodes zijn dusdanig veranderd dat hybride werken de norm is geworden. OCT vergroten de flexibiliteit en het bereik van de werknemer. De impact op de werknemersproductiviteit is ook dat deze is toegenomen. Reistijden komen op thuiswerkdagen te vervallen en het overbruggen van fysieke afstand wordt steeds meer een weloverwogen besluit van de werknemer. Een uitdaging in het werken met OCT is dat de creativiteit van de werknemer niet verloren gaat.
Date of Award6 Feb 2023
Original languageDutch
SupervisorMontse Prats López (Examiner) & Tim Huygh (Co-assessor)

Keywords

  • Online collaboratie technologieën
  • digitale samenwerking
  • affordances
  • COVID-19
  • werknemersproductiviteit

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'