De impact van Enterprise Social Media op de kennisdeling binnen organisaties

Translated title of the thesis: The impact of Enterprise Social Media on knowledge sharing within organizations
  • J.P. (Joris) Dekker

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Steeds meer organisaties gebruiken Enterprise Social Media voor de interne kennisdeling. Deze transformatie vereenvoudigt de kennisdeling binnen de organisatie. Echter, de transformatie wordt vaak gedaan zonder deze in de huidige (kennis)strategie in te passen. Organisaties profiteren hiermede niet van alle mogelijkheden die een dergelijk netwerk kan bieden. Door middel van literatuurstudie is onderzocht hoe de kennisdeling binnen organisaties verandert door het gebruik van ESM. Tevens zijn er interviews afgenomen met medewerkers van een organisatie uit de financiële dienstverlening sector die ervaringen hebben met het delen van kennis vóór het gebruik, maar ook ná het gebruik van ESM. De resultaten uit dit onderzoeksrapport biedt organisaties een handvat ter stimulering en optimalisering van de kennisdeling met het gebruik van ESM. Tevens kunnen de onderzoeksresultaten inzichten geven en bijdragen leveren voor het versnellen van de doorloop- en productietijd waarmee een strategisch voordeel kan worden behaald.
Uit dit kwalitatieve onderzoek is gebleken dat kennisdeling via Yammer en SharePoint voorzien in de behoeften naar expliciete kennis, waarbij de aanwezige kennis gedocumenteerd wordt en direct voor medewerkers zicht- en benaderbaar is. Voor een succesvolle kennisdeling van impliciete kennis leent het persoonlijke face-to-face contact zich het meest.
Date of Award2 Feb 2020
Original languageDutch
SupervisorMontse Prats López (Examiner) & Ella Roubtsova (Co-assessor)

Keywords

  • kennisdeling
  • Enterprise Social Media
  • veranderingen
  • kwalitatief onderzoek

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'