De impact van robotica programmeeromgevingen op computational thinking met een effect op technisch lezen.

Translated title of the thesis: The impact of robotic programming environments on computational thinking with an effect on decoding for reading.
  • Shelley van Bergen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Technische leesvaardigheid kan een belangrijke bepalende factor zijn wanneer leerlingen op de basisschool leren programmeren om computational thinking (CT) te ontwikkelen. De vraag die rijst is of er een interactie tot stand kan worden gebracht tussen een groei op CT en het technisch leesniveau van leerlingen. Daarom heeft dit experimenteel onderzoek tot doel te onderzoeken of robotachtige programmeeromgevingen kunnen worden toegepast om het CT-niveau van leerlingen en dus het technisch lezen te verbeteren. Het onderzoek werd uitgevoerd onder Nederlandse basisschoolleerlingen van groep 3 en 4, in de leeftijd van 6 tot 8 jaar. Voor beide experimentele groepen werd BeeBot of Ozobot toegepast als programmeerinterventies op het gebied van robotica. De controlegroep volgde reguliere technische leeslessen. Voor beide experimentele groepen zijn leesoefeningen ontworpen die via programmeertoepassingen moeten worden opgelost. Via een pre-test-posttest-ontwerp werd de vaardigheid op CT bepaald door het afnemen van de Beginners Computational Thinking Test (BCTt). Om de technische leesvaardigheid vast te stellen, werd de "drie minuten test" (DMT) afgenomen. Uit dit onderzoek blijkt dat er een verband bestaat tussen een ontwikkeling op CT en het niveau van technisch lezen. Hoewel niet alle subcategorieƫn van CT een voorspeller zijn van technische leesvaardigheid, bleek het programmeren van robotica-omgevingen in totaal een verklarend model te zijn met betrekking tot de resultaten van de afgenomen technische leestest. De verkregen bevindingen impliceren dat de toepassing van programmeren en de daaraan gerelateerde CT-ontwikkeling gunstig kan zijn voor de ontwikkeling van technisch lezen. Vervolgonderzoek wordt aanbevolen om meer specifieke uitspraken te kunnen doen over het effect van ontwikkeling op CT gerelateerd aan het technisch leesniveau van leerlingen in het basisonderwijs.
Date of Award9 Feb 2024
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Faculty of Educational Sciences
SupervisorNardie Fanchamps (Supervisor)

Keywords

  • computationeel denken
  • programmeren
  • robotica
  • technische leesvaardigheid
  • basisonderwijs

Cite this

'