De Impact van Rubrics op de Intrinsieke Motivatie van Leerlingen uit het Voortgezet onderwijs.

Translated title of the thesis: The Impact of Rubrics on Intrinsic Motivation of Students in Secondary School.
  • Yvonne Damstra

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Docenten van een school voor voortgezet onderwijs (VO) ervaren problemen met de motivatie van leerlingen, zij zien in rubrics voor formatief evalueren een mogelijke oplossing. Rubrics voor formatief evalueren sluiten goed aan bij de basisbehoeften van de zelfdeterminatie theorie en zijn zo een potentieel krachtige manier om de motivatie van leerlingen te bevorderen. Het doel van dit onderzoek is kennis en inzicht verkrijgen in de impact van rubrics op de intrinsieke motivatie van VO leerlingen. Daartoe is een quasi-experiment met voor- en nameting verricht onder 106 HAVO 3 leerlingen. De experimentele groep maakte gedurende zes weken gebruik van een rubric bij de lessen zelfregulatie in de mentorles. De controlegroep maakte bij de zelfregulatielessen gedurende dezelfde periode geen gebruik van deze rubric. Voorafgaand en na afloop van de interventie is bij beide groepen een vragenlijst afgenomen waarmee het niveau van motivatie is gemeten. Resultaten laten zien dat VO leerlingen extrinsiek gemotiveerd zijn. Leerlingen die rubrics gebruikten vertoonden na zes weken niet een significant hoger niveau van intrinsieke motivatie. Ook was het niveau van intrinsieke motivatie, gevoel van autonomie en competentie niet significant hoger bij leerlingen die rubrics gebruikten ten opzichte van leerlingen die geen rubrics gebruikten. VO leerlingen blijken inderdaad extrinsiek gemotiveerd, maar of rubrics het motivatie probleem kunnen oplossen is nog steeds een vraag. Er is waarschijnlijk meer nodig om VO leerlingen te motiveren. Een aanbeveling voor toekomstig onderzoek is meer tijd en aandacht voor de introductie van rubrics als instrument voor formatief evalueren voor zowel de leerling als de docent.
Date of Award25 Feb 2021
Original languageDutch
SupervisorMigchiel van Diggelen (Supervisor)

Keywords

  • Motivatie
  • Formatief Evalueren
  • VO leerlingen

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'