De impact van technostress op medewerkerstevredenheid en productiviteit

Translated title of the thesis: The impact of technostress on employee satisfaction and productivity
  • R (Ron) Jeurissen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Binnen organisaties wordt het gebruik van technologie en informatiesystemen alsmaar meer, voornamelijk omdat dit grote voordelen op kan leveren op het gebied van onder andere efficiëntie en kostenbesparing. Er wordt echter niet genoeg gekeken naar de negatieve gevolgen die dit met zich mee kan brengen.
Eén van de negatieve gevolgen van het toenemende gebruik van technologieën is technostress. Technostress is de negatieve psychologische link tussen mensen en de introductie van nieuwe technologieën/informatiesystemen.
In dit onderzoek is de relatie tussen technostress en medewerkerstevredenheid en tussen technostress en productiviteit van medewerkers onderzocht. Het onderzoek is middels een online survey uitgevoerd bij één van de merken van een financiële instelling in Nederland.
Er zijn in totaal 122 volledig ingevulde casussen geanalyseerd middels partial least squares structural equation modeling. De bevindingen laten zien dat technostress een negatieve invloed heeft op zowel medewerkerstevredenheid als productiviteit. De componenten ‘onzekerheid’ en ‘invasie’ hebben hierin het meeste invloed.
Bij mannen heeft technostress voornamelijk negatieve invloed op hun productiviteit en bij vrouwen op hun medewerkerstevredenheid.
De resultaten zijn enkel bij één financiële instelling onderzocht. Toekomstig onderzoek kan bij diverse branches uitgevoerd worden, zodat conclusies getrokken kunnen worden die niet branche afhankelijk zijn. Tevens kunnen de genderverschillen nader onderzocht worden.
Date of Award28 Jun 2020
Original languageDutch
SupervisorLars Rieser (Examiner) & Remko Helms (Co-assessor)

Keywords

  • technostress
  • stress
  • productiviteit
  • medewerkerstevredenheid
  • technologie
  • informatiesystemen

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'