De implementatie van privacywetgeving: het voorspellen van de discrepantie tussen attitude en gedrag van organisaties.
: De rol van zichtbaarheid en overheidsafhankelijkheid als voorspellende factoren voor het symbolisch implementeren van privacywetgeving bij het gebruik van tracking in digitale e-mailnieuwsbrieven.

Translated title of the thesis: The implementation of privacy regulation: predictors of the discrepancy between attitude and behavior of organizations
  • B. (Bart) de Roos

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Dit onderzoek heeft als doel symbolische implementatie van privacywetgeving bij Nederlandse organisaties te bepalen en voorspellen. Vanuit de institutionele theorie en de resource dependence theorie wordt beweerd dat de mate waarin organisaties zichtbaar zijn in gedrukte media en de mate van overheidsafhankelijkheid bepalend zouden kunnen zijn voor de manier waarop organisaties beleid implementeren. Symbolische implementatie wordt in dit onderzoek gemeten door te kijken naar het gebruik van e-mailtracking in e mailnieuwsbrieven van 110 organisaties. Indien deze methode gebruikt wordt, dienen organisaties hiervan melding te maken in het privacy statement. Doen zij dit niet, dan zou er volgens eerdergenoemde theorie├źn sprake kunnen zijn van decoupling: er is een discrepantie waarneembaar tussen hetgeen een organisatie zegt te doen (attitude) en hetgeen daadwerkelijk doet (gedrag). Daarnaast wordt in dit onderzoek het privacy statement van de onderzochte organisaties getoetst op basis van elf beoordelingspunten die samenhangen met de verplichtingen uit privacywetgeving (waaronder de AVG) omtrent het gebruik van e mailnieuwsbrieven. Dit onderzoek laat zien dat de zichtbaarheid van een organisatie inderdaad de kans op symbolische implementatie of decoupling kan voorspellen. Overheidsafhankelijkheid lijkt niet of minder van invloed, al is opvallend dat bedrijven in de sector overheid of quartaire sector significant slechter scoren op de implementatie van privacywetgeving dan andere sectoren.
Date of Award24 Jun 2020
Original languageDutch
SupervisorLaury Bollen (Examiner) & Rachelle Bosua (Co-assessor)

Keywords

  • decoupling
  • symbolische implementatie
  • Algemene verordening gegevensbescherming
  • e-mailtracking
  • profilering

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'