De invloed van 5G en AI op de contractuele aansprakelijkheid van medisch specialisten en ziekenhuizen, indien gebruik wordt gemaakt van een chirurgische robot

Translated title of the thesis: : “The influence of 5G and AI on the contractual liability of medical specialists and hospitals when using a surgical robot”

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Robotoperaties zijn niet nieuw; de toepassing van 5G en AI daarbij wel. Onderzocht is wat de invloed is van 5G en AI op de contractuele aansprakelijkheid van de arts. Het onderzoek heeft zich in het eerste deel gericht op de aansprakelijkheid bij specialistische samenwerking (via 5G). Daarbij is ingegaan op de totstandkoming van de behandelingsovereenkomst, de rechtsverhouding tussen een patiënt en een niet contracterende arts, de meerpartijenovereenkomst, de reikwijdte van art. 7:464 BW en de toepassing van art. 7:462 BW (op afstand). Het tweede deel van het onderzoek staat in het teken van de tekortkomings- en toerekeningsvraag bij het gebruik van ongeschikte chirurgische robots. Aan de hand van jurisprudentie van de Hoge Raad en achterliggende beginselen, wordt weergegeven hoe die vragen beantwoord moeten worden. Bij volledige AI is de tekortkoming moeilijk aan te tonen. De verzwaarde motiveringsplicht van de arts kan de patiënt tegemoetkomen. Ten aanzien van art. 6:77 BW werpt Unierecht een duidelijk licht op de rol van de fabrikant. Maar hoe zit het met de patiëntbeschermingsgedachte?
Date of Award31 Mar 2021
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Keywords

  • robotchirurgie
  • contractuele aansprakelijkheid
  • Kunstmatige Intelligentie
  • 5G
  • medisch specialistische samenwerking
  • ongeschikte hulpzaken

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'