De invloed van digitale collaboratie technologieën op creatieve processen.

Translated title of the thesis: The influence of digital collaboration technologies on creative processes.
  • M Kool

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Tijdens de COVID-19 pandemie en het verplicht thuis werken stonden organisaties voor de uitdaging om creatieve processen, die doorgaans fysiek op kantoor worden uitgevoerd, uit te voeren met behulp van digitale collaboratie technologie. In dit onderzoek wordt door middel van kwalitatief onderzoek gekeken wat er verandert aan de uitvoering van creatieve processen wanneer deze worden uitgevoerd met behulp van digitale collaboratie technologie waarbij de deelnemers van het creatieve proces niet op dezelfde locatie aanwezig zijn.
In dit onderzoek is gebleken dat de input opgehaald door uitvoering van creatieve processen door middel van digitale collaboratie technologie gelijk, of zelfs beter is dan in fysieke sessies. Door afgenomen zichtbaarheid van participanten aan een creatief proces is de rol van de facilitator prominenter en uitgebreider. Interactie tussen deelnemers neemt af bij gebruik van digitale collaboratie technologie, in plaats daarvan interacteert de gebruiker meer met de gebruikte technologie. Doordat vastlegging makkelijker is met behulp van digitale collaboratie technologie is kennisdeling eenvoudiger en wordt dit veelvuldiger gedaan. Doordat digitale collaboratie technologieën in tegenstelling tot een fysiek whiteboard voor, tijdens en na een creatieve processen toegankelijkheid zijn, is het nu mogelijk om een creatieve processen asynchroon uit te voeren.
Date of Award10 Jul 2022
Original languageDutch
SupervisorMontse Prats López (Examiner) & Tim Huygh (Co-assessor)

Keywords

  • Affordances
  • creatieve processen
  • digitale collaboratie technologie

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'