De Invloed van een Projectmatige Aansturing op de Onderzoekende Houding van Leraren tijdens Netwerkleren.

Translated title of the thesis: The Influence of a Project Management Approach on the Inquiry-based Attitude of Teachers during Networked Learning
 • Simone Blanksma - van den Berg

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Om de onderwijskwaliteit te kunnen verbeteren is een duurzame professionele ontwikkeling van (aanstaande) leraren nodig. Een onderzoekende houding zorgt voor een stevige basis om dit te kunnen realiseren en kan worden ontwikkeld door sociaal leren in netwerken. Een projectmatige aansturing van deze vorm van leren wordt door leraren als waardevol ervaren, maar welk effect dit heeft op de onderzoekende houding is onduidelijk. Dit onderzoek laat zien wat de invloed is van een projectmatige aansturing van sociaal leren in netwerken op de onderzoekende houding van (aanstaande) leraren en hun opleiders. Dit vergroot niet alleen het inzicht in de manier waarop de professionele ontwikkeling van (aanstaande) leraren en hun opleiders kan worden gestimuleerd, maar draagt ook bij aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Het onderzoek is uitgevoerd binnen zes leernetwerken van de Academische Werkplaats Oost-Gelderland van Iselinge Hogeschool, waar leraren basisonderwijs (N = 16), aanstaande leraren basisonderwijs (N = 39) en opleiders (N = 13) door middel van sociaal leren in netwerken aan onderzoeksvragen vanuit de praktijk werken. De netwerken zijn in september 2018 gestart en hebben een looptijd van twee jaar. Dit onderzoek richt zich op het eerste jaar, waarin de netwerkleden in totaal acht keer bij elkaar zijn gekomen in de verschillende netwerken. Voor het onderzoek is een convergent parallel mixed methods design gebruikt, waarbij met behulp van zowel kwantitatieve als kwalitatieve data een zo compleet mogelijk beeld is verkregen voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. De kwantitatieve data is verzameld met behulp van de gevalideerde vragenlijst voor de onderzoekende houding (Meijer, Geijsel, Kuijpers, Boei, & Vrieling, 2016). De kwalitatieve data komt voort uit interviews, reflectieve vragen die ingevuld zijn door de netwerkleden aan het einde van elke netwerkbijeenkomst, audioregistratie van de netwerkbijeenkomsten en documentanalyses van zowel overlegmomenten met het projectteam als monitorgesprekken. Uit de resultaten blijkt dat de projectmatige aansturing van de netwerken op basis van ontwerpgericht onderzoek niet heeft gezorgd voor het vergroten van de onderzoekende houding van (aanstaande) leraren basisonderwijs en hun opleiders. Daarnaast blijken de resultaten van dit onderzoek niet significant te verschillen van deelnemers van de Academische Werkplaats Oost-Gelderland in studiejaar 2016-2017 zonder projectmatige aansturing. Wel is duidelijk geworden dat de meeste leernetwerken zowel de analyse- en exploratiefase als de ontwerp- en constructiefase van ontwerpgericht onderzoek hebben doorlopen, elk in een eigen tempo en met een zelfgekozen aanpak. Verschillende werkvormen zijn hierbij effectief gebleken en kunnen de ontwikkeling van een onderzoekende houding ten goede komen. De resultaten van dit onderzoek bieden inzicht in de manier waarop de onderzoekende houding kan worden gestimuleerd en wat hierbij effectieve werkvormen zijn. Deze werkvormen kunnen zowel binnen de Academische Werkplaats Oost-Gelderland als daarbuiten worden toegepast om de onderzoekende houding als belangrijk onderdeel voor een duurzame professionele ontwikkeling bij (aanstaande) leraren basisonderwijs en hun opleiders te stimuleren.
  Date of Award19 Dec 2019
  Original languageDutch
  SupervisorEmmy Vrieling - Teunter (Supervisor)

  Keywords

  • onderzoekende houding
  • sociaal leren
  • leernetwerk
  • projectmatige aansturing
  • professionalisering

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '