De invloed van Evidence Based Decision Making Culture op de relatie tussen Big Data Analytics Capabilities, Innovation Ambidexterity en Service Performance bij Nederlandse ziekenhuizen

Translated title of the thesis: The effect of Evidence Based Decision Making Culture on the relationship between Big Data Analytics Capabilities, Innovation Ambidexterity en Service Performance in hospitals in the Netherlands
  • P. Strengman

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Digitale transformatie kan voor ziekenhuisafdelingen de heilige graal zijn in de zoektocht naar oplossingen voor de enorme uitdagingen op het gebied van stijgende zorgvraag en achterblijvend zorgaanbod. Om de volledige potentie van digitale innovaties te kunnen benutten, is van belang te kunnen balanceren tussen exploreren (nieuwe, radicale innovaties verkennen) en exploiteren (incrementele innovaties kunnen toepassen).
Gezien de data-intensiviteit van de zorg, liggen er met name op het gebied van Big Data Analytics kansen. Daarom richt dit onderzoek zich op de relatie tussen Big Data Analytics Capabilities (BDAC), Evidence Based Decision Making Culture (EBDMC) en Innovation Ambidexterity (IA) én het effect hiervan op de Service Performance (SP).
Dit onderzoek maakt gebruik van 108 surveys ingevuld door medische specialisten van ziekenhuisafdelingen in Nederland om, middels Partial Least Squares Structural Equation Modelling (PLS-SEM), te onderzoeken op welke manier BDAC en EBDMC de IA beïnvloeden en hoe dit leidt tot hogere Service Performance (SP), oftewel kwaliteit van dienstverlening in de zorg.
De resultaten tonen aan dat BDAC en EBDMC een positieve directe relatie hebben met IA. Bovendien medieert IA het effect van EBDMC en BDAC op SP. Voor optimale impact op SP uit digitale innovaties moet eerst worden geïnvesteerd in BDAC, EBDMC en IA.
Date of Award15 Feb 2022
Original languageDutch
SupervisorRogier van de Wetering (Examiner) & Pien Walraven (Supervisor)

Keywords

  • Big Data Analytics Capabilities
  • Evidence Based Decision Making Culture
  • Dynamic Capabilities
  • Innovation Ambidexterity
  • Service Performance
  • Partial Least Squares Structural Equation Modelling (PLS-SEM)
  • Zorgdomein

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'